Casă sănătoasă. Familie sănătoasă.

 

Lansare proiect

(0 voturi)
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 01.09.2016 proiectul cu titlul „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România- SMART-RAD-EN”, ID P_37_229 și cod MY SMIS 103427, în baza contractului de finanţare Nr. 22 din 01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).
Valoarea totală a proiectului este de 8.925.250 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.614.250 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 7.273.872,7 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.340.377,3 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 311.000 lei.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor prin dezvoltarea unor sisteme inteligente integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni (CO2, CO, VOC) în 5 aglomerări urbane din România... citeşte mai mult

Sursa: news.ubbcluj.ro

Lasă un comentariu

Asigură-te că ai introdus toate informațiile necesare, indicate printr-un asterisk (*). Codul HTML nu este permis.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020